το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του Μαντέλη


Από το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ τοΑπό το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του Μαντέλη, προκύπτει ότι έχει τα συνηθισμένα !!!!

ΜΟΝΟ 26 Ακίνητα έχει ο άνθρωπος….

17 στην Αττική και 9 στην Κεφαλλονιά για αποκέντρωση.

Φυσικά δεν περιέχονται στις καταθέσεις του τα 450 χιλ. μάρκα που παραδέχτηκε ότι πήρε το 1998 και 2000.
υ Μαντέλη, προκύπτει ότι έχει τα συνηθισμένα !!!!

ΜΟΝΟ 26 Ακίνητα έχει ο άνθρωπος….

17 στην Αττική και 9 στην Κεφαλλονιά για αποκέντρωση.

Φυσικά δεν περιέχονται στις καταθέσεις του τα 450 χιλ. μάρκα που παραδέχτηκε ότι πήρε το 1998 και 2000.

Αναγνώστες