ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 205 !!!! ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!!


Στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλλουμε φέτος εμφανίζεται πρώτη φορά ο κωδικός 205 (πίνακας 5)και ζητείται να αναγραφεί προαιρετικά ο αριθμός παροχής ρευματος της
κύριας κατοικίας.Το στοιχείο αυτό θα βοηθήσει την εφορία να
προχωρήσει στην ταυτοποίηση της παροχής ρεύματος καιτου χαρατσιού που δεν έχουμε πληρώσει. Χωρίς αυτό το στοιχείο είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο γιατην εφορία να μας εντοπίσει.ΓΙ'ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 205 !!!!ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!!!

Αναγνώστες