Έδιωξαν εργάτες Αλβανικής καταγωγής από τα χωράφια, μετά τις ασυναρτησίες του Μπερίσα…
“φωτιά” έχουν πάρει τα αλβανικά μέσα, καθώς Έλληνες ελαιοπαραγωγοί
έδιωξαν Αλβανούς εργάτες από τα κτήματα . Διευκρινίζουν , πως οι κάτοικοι
δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους και το κάνουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας ,
γιατί αισθάνονται προσβεβλημένοι από τις δηλώσεις Μπερισα που θεωρεί τον τόπο τους αλβανικό έδαφος.
Χ.Ε.
Από το Blogger.