Ελληνικά προϊόντα με τη βούλα - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Ελληνικά προϊόντα με τη βούλα

Ελληνικά προϊόντα με τη βούλα

Share This


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ελληνικό σήμα
Σε αναζήτηση «σήματος» για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας, εμφανίζεται η ελληνική Πολιτεία.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους φορείς ή επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το ελληνικό σήμα.

Mε το ν. 4072/2012, θεσπίστηκε η δημιουργία σήματος ελληνικής προέλευσης, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά στην επισήμανση τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα. Το σήμα θα απονέμεται σύμφωνα με ειδικούς για κάθε κατηγορία κανονισμούς, που θα καταρτίσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος σε συνεργασία με Κλαδικούς Φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rebpetrop@gge.gr.

Οι προτάσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση της γενικής γραμματείας Εμπορίου, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος Στ. Κομνηνός, πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες και να περιέχουν, σύμφωνα με το νόμο, εκτός από την κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών, πιθανές προϋποθέσεις απονομής σήματος και πιθανούς φορείς απονομής και ελέγχου σήματος.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages