Τό «Τῶν κυνῶν ἑλληνικόν κυνοβούλιον» - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Τό «Τῶν κυνῶν ἑλληνικόν  κυνοβούλιον»

Τό «Τῶν κυνῶν ἑλληνικόν κυνοβούλιον»

Share This

ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ἐμεῖς οἱ Ἕληνες εἰς  τό σύνολον μας, θά ἔλεγα ὁτι  εἴμεθα ἕνας λαός «καλός κ΄ ἀγαθός» μέ ἔντονον τό συναίσθημα τῆς φιλοπατρίας, τῆς καλλιεργείας τῶν ἰδανικῶν, καί τῆς πίστεως μας εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν, τόν τῆς Ἀποκαλύψεως. Βέβαια δέν εἴμεθα οὖτε ὅλοι καλοί κ΄ἀγαθοί, οὖτε ὅλοι φιλόπατρις, οὖτε ὅλοι καλοί Χριστιανοί. Σέ ἐμᾶς ἀπομένει νά ἀποκτήσωμεν καί αὐτά τά χαρακτηριστικά.
  Ἀπό τήν σοφίαν, τήν τοῦ  « Πλάτωνος πολιτείαν » διαβάζομεν.
Φαύλη ἄρα φαύλῳ συγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική.
Ὅταν ἡ φαυλότητα παντρευτεῖ τήν φαυλότητα, φαυλότητες θά γεννηθοῦν.
  Ἐπίσης εἰς τήν τότε λαμπροτάτην πολιτείαν τῶν Ἀθηνῶν, ὁ νόμος ἀπαγόρευεν εἰς τούς
«αἰσχρῶς βεβιωκότι» νά ὁμιλοῦν.
ἡ πόλις αἰτία οὖσα Τιμάρχῳ  οὔθ᾽ οἱ νόμοι οὔθ᾽ ὑμεῖς οὔτ᾽ ἐγώ, ἀλλ᾽ αὐτὸς οὗτος ἑαυτῷ. οἱ μὲν γὰρ νόμοι προεῖπον αὐτῷ αἰσχρῶς βεβιωκότι μὴ δημηγορεῖν, ἐπίταγμα, ὡς γε δὴ ἐγὼ κρίνω, οὐ χαλεπὸν ἐπιτάξαντες, ἀλλὰ καὶ πάνυ ῥᾴδιον·
 Ἐμεῖς κατά περίεργον  τρόπον τάς τελευταίας δεκαετίας  ἐπιλέγομεν ὡς πρωθυπουργούς, ἀρχηγούς κομμάτων, βουλευτάς, καί φαύλους καί αἰσχρῶς βεβιωκότι, καί ἀπάτριδες καί ἀνθέλληνες καί  ἄλλους μή ἔχοντας σχέσιν μέ τήν Ὀρθοδοξίαν. Καί νά ἀναλογισθῶμεν ὁτι ἐάν ἐμεῖς εἴμεθα ἐλεύθεροι τό ὀφείλομεν εἰς τούς Ἤρωας τοῦ 21 πού ἐπολέμησαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστην τήν Ἀγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν»
Τό Βράδυ τῆς 17/01/2013 εἰς τό «τῶν κυνῶν ἑλληνικόν κυνοβούλιον» διεπράχθει ἕνα ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ. Ἡ τρικομματική κυβέρνησις τοῦ κου Σαμαρά Ἀντωνίου (ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ) τοῦ κου Βενιζέλου Εὐαγγέλου (ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος ΠΑΣΟΚ) καί τοῦ κου Κουβέλη Φώτη(ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος ΔΗΜΑΡ)ἀθώωσεν τούς νεώτερους Ἐθνικούς Μειοδότας, Ἐφιάλτας καί Προδότας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων πού εἶχαν διατελέσει προσφάτως πρωθυπουργοί τῆς Ἑλλάδος, τό παπανδρέου γιῶργο ἤ γιωργάκι ὁπως τόν ἀποκαλοῦσαν, καί τόν παπαδῆμο λουκά.
 Ἡ Ἑλλάς καί οἱ Ἕλληνες διέρχονται μίαν Ἐθνικήν Τραγωδίαν, παρόμοιαν τῆς ὁποίας τό γένος τῶν Ἑλλήνων δέν ἔχει διέλθει εἰς τήν 11.500 χιλιάδων καί πλέον ἐτῶν ἱστορίαν του. Μέ πρωτεργάτην τόν πρωθυπουργόν παπανδρέου γιῶργο, καί τήν τότε κυβέρνησιν του ἡ Ἑλλάς καί οἱ Ἕλληνες διέρχονται τήν μεγαλυτέραν ἀνθρωπιστικήν κρίσιν μέ ἀποκορύφωμα της τάς 3.500 καί πλέον <αὐτοκτονίας> Ἑλλήνων πολιτῶν. Ὁ παπανδρέου γιῶργος, σκοπίμως καί μέ δόλον χρεωκόπησεν τήν ἀγαπημένην μας Πατρίδαν μας καί τήν ξεπούλησεν εἰς τούς δανειστάς. Πρό τῶν ἐκλογῶν ὁ κος Σαμαράς Ἀντώνιος διατυμπάνιζεν καί ὑποσχόταν πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν ὁτι μία κάλπη θά στηθῆ ἐάν θά γίνη πρωθυπουργός, καί αὐτή θά εἶναι διά τήν ἐνοχήν τοῦ παπανδρέου. Ἡ κάλπη ἐστήθει τήν 17/01/2013 καί ὁ κος Σαμαράς ἀθώωσεν τόν παπανδρέου, συναυτουργοί τοῦ ἐγκλήματος, ὁ κος Βορίδης Μάκης, ὁ κος Γεωργιάδης Ἄδωνης, ὁ κος Πολύδωρας Βύρων, ὁ κος Ἀβραμόπουλος Δημήτριος, ὁ κος Σαλμάς Μάριος κ.λ.π
Βεβαίως τήν ἀθώωσιν  τοῦ γιωργάκι προσυπόγραψεν, καί φυσικόν ἦτο, ἡ <ὀλιγομελής παρέα> τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι αὐτή εἶναι πάντοτε ὑπέρ τῶν λαθρομεταναστῶν. Νά ἐνθυμηθῶμεν ὁτι ὁ γιωργάκης πάντοτε ἐδήλωνεν μετανάστης καί ὄχι Ἕλλην. Καί ἐσύ ἠλίθιε Ἕλληνα τόν ψήφισες καί τό ἔκανες πρωθυπουργόν μέ 43% ἐπειδή σοῦ εἶπεν ἕνας ἡλίθιος, (ἔτσι  τόν ἀποκαλοῦσαν εἰς τό ΠΑΣΟΚ, θυμήσου τί τοῦ ἔχει πεῖ ὁ Πάγκαλος καί ὄχι μόνον αὐτός), ὁτι χρήματα ὑπάρχουν.
Βεβαίως τό ΠΑΣΟΚ δέν θά ἠμποροῦσεν νά αὐτοδικασθῆ καί ἀπήλλαξεν τόν παπανδρέου. Βεβαίως ἀπήλλαξεν καί τόν ὑπό κατηγορίαν διά τήν λεγόμενην λίσταν Λαργάτ, τόν νέον πρόεδρον τοῦ ΠΑΣΟΚ τόν Βενιζέλον Εὐάγγελον. Καί οὔτως ἔστειλαν ὅλοι μόνον ἕναν, τόν ὑπό κατηγορίαν κον Παπακωνσταντίνου.
Βέβαια δέν προσυπέγραψαν  τήν ἀθώωσιν τῶν ἐνόχων ἄπαντες, ἐξαιροῦνται  οἱ βουλευταί τῶν «ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» καί οἱ βουλευταί τῆς «Χρυσῆς αὐγῆς», καί δ΄αύτό τούς εὐχαριστοῦμεν. Εἰς τάς προσεχεῖς ἐκλογάς, ἀπό τά ὑπάρχοντα κόμματα, μόνον αὐτά τά δύο θά πρέπη νά ὑπάρχουν ἐντός τῆς βουλῆς, ἐκτός καί ἐάν ὑπάρξει καί κάποιο ἄλλο κόμμα πού θά ὁμιλῆ Ἑλληνικά.
Διέξοδος εἰς τό ἀδιέξοδον 
ἐπιστροφή εἰς τήν  δόξαν τό μεγαλεῖον καί τήν  λαμπρότητα τῶν προγόνων μας
καί τάς Χριστιανικάς μας παραδόσεις.
ΖΗΤΩ  Η  ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages