Στον τόπο που υπάρχουν κλέφτες και απατεώνες ..εκεί θα συναντήσεις και πολλούς φτωχούς!


 Ἀπό τήν Πολιτείαν τοῦ Πλάτωνος.
 Ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων μᾶς περιγράφουν καί καταγράφουν ἐδῶ καί 2.500 χρόνια μέ τήν σοφίαν τους, τήν τρέχουσαν ὁδυνηρήν κατάστασιν. Ἐμεῖς μέ τήν βούλησιν μας καί τήν ψῆφον μας ὁδηγήσαμεν τήν Ἑλλάδα ἐδῶ.

  Δῆλον ἄρα, ἦν δέ ἐγώ, ἐν πόλει οὗ ἄν ἴδης πτωχούς,
 ὁτι εἰσί που ἐν  τούτω τῶ τόπω,
 ἀποκρεκρυμμένοι κλέπται  τε καί βαλλαντιαντόμοι καί  ἱερόσυλοι
 καί πάντων τῶν  τοιούτων κακῶν δημιουργοί.

   Οἱ δέ δή χρηματισταί ἐγκύψαντες, οὐδέ δοκοῦντες ὁρᾶν,
 τῶν λοιπῶν τόν ἀεί ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώσκοντες,
 καί τοῦ πατρός  ἐγκόνους τόκους πολλαπλασίους  κομιζόμενοι, 
 πολύν τόν κηφῆνα καί πτωχόν ἐμποιοῦσι τη πόλει.
Στον τόπο που υπάρχουν κλέφτες και απατεώνες ..εκεί θα συναντήσεις και πολλούς φτωχούς! Στον τόπο που υπάρχουν κλέφτες και απατεώνες ..εκεί θα συναντήσεις και πολλούς φτωχούς! Reviewed by tethgas on 1/07/2013 07:31:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.