Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι  αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους

Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους

Share This

δεα δέ στί
το μέν παρόντος  νέργεια
το δέ μέλλοντος  λπίς
το δέ γεγενημένου  μνήμη

Τί μᾶς ἐπιτάσει ὁ Ἀριστοτέλης
Διά τό παρόν νά εἴμεθα ἐνεργητικοί
διά τό μέλον νά εἴμεθα ὁπλισμένοι μέ ἐλπίδαν
καί νά ένθυμούμεθα αὐτά τά ὁποία  ἔχουν γίνει 
Σεβαστέ μου Ἕλληνα μπόρα εἶναι  θά περάση.
Εἶσαι ἀνδρεῖος, εἶσαι σοφός, εἶσαι πολυμήχανος      
ὁπλίσου καί μέ τήν ἐλπιδα, γίνου  καί δίκαιος
καί θά βρῆς τήν διέξοδον εἰς τό ἀδιέξοδον
καί νά ἔχης πίστην εἰς τόν ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages