Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους


δεα δέ στί
το μέν παρόντος  νέργεια
το δέ μέλλοντος  λπίς
το δέ γεγενημένου  μνήμη

Τί μᾶς ἐπιτάσει ὁ Ἀριστοτέλης
Διά τό παρόν νά εἴμεθα ἐνεργητικοί
διά τό μέλον νά εἴμεθα ὁπλισμένοι μέ ἐλπίδαν
καί νά ένθυμούμεθα αὐτά τά ὁποία  ἔχουν γίνει 
Σεβαστέ μου Ἕλληνα μπόρα εἶναι  θά περάση.
Εἶσαι ἀνδρεῖος, εἶσαι σοφός, εἶσαι πολυμήχανος      
ὁπλίσου καί μέ τήν ἐλπιδα, γίνου  καί δίκαιος
καί θά βρῆς τήν διέξοδον εἰς τό ἀδιέξοδον
καί νά ἔχης πίστην εἰς τόν ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ
Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους Μία ἀπό τάς ὡραιοτέρας φράσεις πού ἔχουν λεχθεῖ εἶναι  αὐτή τοῦ Ἀριστοτέλους Reviewed by tethgas on 2/14/2013 05:15:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.