ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΡΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΦΡΩΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ    ΑΥΤΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΡΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

Share This
Η  ΕΛΛΑΣ,  Η ΠΑΤΡΙΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     


ΔΕΝ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ   
ΔΕΝ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ    
             

ΑΥΤΗ  ΕΝΑΙ  Η ΕΛΛΑΔΑ  ΠΟΥ  ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΑΝΗΚΕΙ

    


Τήν 13/02/2013 ἐγένετο συζήτησις εἰς  τήν βουλήν τῶν Ἑλλήνων, ἐκ μέρους τῆς τριμεροῦς κυβερνήσεως τοῦ  κου Σαμαρά Ἀντωνίου, διά τήν  ἐνοικίασιν Ἑλληνικῶν νήσων σέ ἀλλοδαπούς διά 99 ὁλόκληρα χρόνια. Τώρα δέ βγάζουν στό σφυρί καί τήν καρδιάν τῆς Ἑλλάδος τό ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Μάλιστα αἰσθάνονται καί ὑπερήφανοι πού τά ξεπουλοῦν, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ.  Οἱ ἄφρωνες τό  ξεπούλημα τό διαστρεβλώνουν καί τό βαπτίζουν ὡς ἐπένδυσιν. Ἐπένδυσις εἶναι μία καί εἶναι ἡ ἐξῆς. Ἐγκατάστασις βιομηχανικῆς μονάδος, παραγωγή, ἐξαγωγή προϊόντος, εἰσαγωγή καφαλαίων. Κέρδος διά τόν ἐπιχειρηματίαν ἐπενδυτήν, καί διά τήν χώραν πού ἔχει ἀποδεχθεῖ τήν ἐπένδυσιν. Ἡ βιομηχανική ἐπένδυσις εἶναι περίπου ἰσοδύναμος, τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς, γεωργίας καί κτηνοτροφίας.
Τήν 14/02/2013 ἐστάλλει ἡ κατωτέρω ἐπιστολή, εἰς τόν ἀξιότιμον πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κον Σαμαράν Ἀντώνιον, τόν ὑπουργόν Ἐθνικῆς ἀμύνης κον Παναγιωτόπουλον Πάνον, καί τόν βουλευτήν τῆς Ν.Δ κον Βορίδην Μάκη. Σέ κάθε ἐπιστολή τό περιεχόμενον ἦτο τό ἴδιο, ἄλλαζαν τά στοιχεία τοῦ παραλύπτη.  
                                              
                                                Ἀξιότιμον Κον Σαμαράν Ἀντώνιον   14/02/2013
                                                Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
 Ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα  μας εἶναι ἡ χώρα τοῦ μύθου  και τοῦ παραμυθιοῦ τῶν ἡρώων  καί τῶν φιλοσόφων τῶν Βασιλέων  καί τῶν Αὐτοκρατόρων,  ἐμεῖς  δέ εἴμεθα οἱ ἀπόγονοι των,  οἱ διάδοχοι των, οἱ κληρονόμοι  των.
  Ἔδωσαν τήν ζωήν των εἰς  τά πεδία τῶν μαχῶν διά νά μάς τήν κληροδοτήσουν Ἐλευθέραν, καί ἐμεῖς νά ἀναπνέωμεν σήμερον τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, μέ τάς δικάς των θυσίας, καί νά δυνάμεθα νά κινούμεθα καί νά χαιρώμεθα ἐλευθέρως κάθε σπιθαμήν Γῆς αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου τόπου.  Ὁφείλομεν, καί εἰς τόν παρόντα χρόνον, ἀλλά καί εἰς τό ἀπότατον μέλον νά εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς ἥρωας μας,  τούς προγόνους μας.
  Ὁ Μεγάλος ἥρωας μας Κολοκοτρώνης  μέ τό δισάκκι του στον ὦμο  γιά τόν δρόμο, πού μέσα θα  εἶχε κάποιο ξεροκόμματο, καμιά  ἐλιά καί κάποιο παγούρι μέ  νερό, ἐπῆγεν εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου, διά νά ὁρκισθῆ διά τήν Ἐλευθερίαν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος. Ἐνῶ, ἐάν ἐπιθυμοῦσεν θά ζοῦσεν μέσα εἰς τήν χλιδήν καί τόν πλοῦτον,  προσφέροντας τάς ὑπηρεσίας του εἰς τόν πασά, μά δέν τό ἔπραξεν. Μαζί του τότε στήν ὁρκωμοσία ἦσαν καί ἄλλοι μεγάλοι καπετανέοι, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ  διδάσκαλος τοῦ Γένους Δημητριάδης, οἱ Λαζαίοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας,  καί ἄλλοι.
   Τότε  τά χέρια τοῦ  Μοναχοῦ Νήφωνα ὅρκισαν ὅλα  αὐτά τά πεινασμένα παληκάρια εἰς τό ὅνομα, γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστην τήν Ἀγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν
             Ὁρκίστηκαν νά ἐλευθερώσουν  την Πατρίδα μας ἀπό τήν  σκλαβιά τῶν Τούρκων.
Τότε δέ, ἐθεσπίσθει καί ἡ πρώτη  σημαία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία  ἀποτελεῖτο ἀπό λευκόν Σταυρόν σέ γαλάζιο φόντο.
Ἕνα ἄλλο περιστατικό καί στιγμιότυπον τῆς ἐπαναστάσεως.
Ἦταν παραμονή τοῦ Ἄϊ Βασίλη, καί  ἐπῆγαν τά παιδιά νά ψάλλουν τά κάλαντα  είς τήν οἰκίαν τοῦ Νικηταρά. Ἔτυχεν νά εἶναι ἐκεί καί ὁ θεῖος  του ὁ Κολοκοτρώνης .
 Ὁ Νικηταράς γυρνόντας πρός τόν Κολοκοτρώνη τοῦ λέγει, μήπως ἔχεις χρήματα γιά νά φιλέψω τά παιδιά.
  Καί ὁ Κολοκοτρώνης γιά  νά τόν πειράξη τοῦ λέγει,  μά δέν ντρέπεσαι , κατζάμ καπετάνιος  μέ τόσες δόξες νά ζητιανεύης, τί σόϊ στρατηγός εἶσαι.
  Καί ὁ Νικηταράς τοῦ ἀπαντᾶ, τό εἶχε ἡ μοίρα μου καπετάνιος να γίνω, μά δέν θέλω να κάμω πραμάτεια τό καπετανλίκη μου καί νά πλουταίνω. Πραματευτής δέν εἶμαι μπάρμα.
  Ἴσως ἔχετε ἀκούσει καί  τήν λέξιν ψωροκώσταινα, ἐνοόντας  τήν πρό ὁλίγων ἐτῶν πτωχήν  Ἑλλάδα. Μόνον πού ἡ ψωροκώσταινα, δέν ἦταν καθόλου ψωροκώσταινα, ἀλλά ἀντιθέτως μιά πολύ ὡραία καί ἀρχόντισα Κυρία ἀπό τήν Κυδωνιά, δηλ, ἀπό τό Ἀϊβαλή. Ἦταν ἡ Πανωραία  Χατζηκώστα, ἡ ὁποία ἐκεῖ εἰς τό Ἀιβαλή τό 1821 οἱ Τούρκοι σκότωσαν τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της, μαζί μέ τούς κατοίκους τοῦ Ἀϊβαλή. Ἔτυχεν  νά ζήση, ὁπου πρῶτα ἐπῆγεν εἰς τά Ψαρά, καί ἀπό ἐκεῖ εἰς τό Ναύπλιον. Ἐκεῖ διά νά ζήση ἔκανεν διάφορες ἐργασίες, τήν ἀχθοφόρον, τήν πλύστραν κ.τ.λ. τῆς ἔδωσαν τό παρατσούκλι ψωροκώσταινα. Τό 1826 διά τό πολύπαθον Μεσσολόγι ἐγένετο ἔρανος. Ἐπειδή τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πεινοῦσαν, δέν ἦσαν πρόθυμοι εἰς τόν ἔρανον. Τότε διῆλθεν ἀπό ἐκεῖ ἡ ψωροκώσταινα καί προθύμως εἶπεν, «Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο ἀπό αὐτό τό ἀσημένιο δαχτυλίδι κι αὐτό τό γρόσι. Αύτά τά τιποτένια προσφέρω στό μαρτυρικό Μεσολόγγι». Τότε συγκινημένοι ἀπό τήν πράξιν τῆς ψωροκώσταινας, ἔβαλλαν καί οἱ ἄλλοι τό χέρι εἰς τήν τσέπην. 
 Νά ἀναφερθῶμεν βεβαίως,  καί εἰς τήν ἄρνησιν ἀλλά καί πολεμικήν ἀπάντησιν τοῦ Σουλιώτη Τζίμα Ζέρβα εἰς τήν πλουσιοπάροχην προσφοράν τοῦ Ἀλή Πασά διά νά ἐγκαταλείψη τό Σούλι, τοῦ γράφει:
''Βεζύρη Ἀλή Πασά, σ΄εὐχαριστῶ  πολύ γιά τήν ἀγάπην πού  ἔχεις γιά τά μένα, μον΄τά πουγκιά  πού μοῦ γράφεις μέ τόν Μέτζο νά μοῦ στείλης, νά μήν μοῦ τά στείλης, γιατί δέν ξέρω νά τά μετρήσω καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω, μόν καί ἀν ἤξερα πάλιν δέν εἶμαι εὐχαριστημένος νά σοῦ δίνω οὖτε ἕνα λιθάρι ἀπό τούς βράχους τῆς πατρίδος μου καί ὄχι νά φύγω ἀπό τό Σούλι διά τά πουγκιά σου.
  Τιμές καί δόξαις  πού μοῦ τάζεις νά μοῦ δίνης  δέν μοῦ χρειάζονται, γιατί  εἰς ἐμένα πλοῦτος, δόξαις  καί τιμές εἶναι τ΄ἄρματα  μου, ὁπου μ΄ἐκείνα φυλάω τήν  πατρίδα μου τήν ἐλευθερίαν  μου καί τά παιδιά μου, τιμῶ  τ΄ ὄνομα τοῦ Σουλιώτου καί  ἀποθανατίζω καί τό δικό μου ὄνομα''       Σούλι 4 Μαϊου 1801
                                                                                 Τζίμας  Ζέρβας
 Αἰέν ἀριστεύειν  καί ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων,  μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν.
Δηλ, πάντοτε νά ἀριστεύης καί νά ὑπερέχης τῶν ἄλλων, διά νά μήν ντροπιάσης τό γένος τῶν πατέρων σου. Αὐτά ἦσαν τά λόγια-παρακαταθήκη τοῦ Βασιλέως τῆς Φθίας Πηλέως πρός τόν υἱόν του Ἀχιλλέα, οὖτος τίμησεν τά λόγια τοῦ πατρός του καί παρέμεινεν ἀθάνατος.
Ἐσεῖς ντροπιάζετε τούς προγόνους σας καί τό αἶμα πού ἔχυσαν. Παραχωρήσατε εἰς τούς Τούρκους τά Ἑλληνικά λιμάνια διά ἐκμετάλευσιν καί αὐτό τό <ὀνομάσατε ἐπένδυσιν>
 Τήν 13/02/2013 παρηκολούθησα τήν  ὑψίστου ἐνδιαφέροντος συζήτησιν  πού ἐγένετο εἰς τήν βουλήν  τῶν Ἑλλήνων μέ θέμα ἐκ  μέρους τῆς κυβερνήσεως, τήν <οἰκονομικήν ἀξιοποίησιν τῶν νήσων>. Παρίσταντο καί ὁμίλησαν ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κου Σαμαρά Ἀντωνίου, ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς ἀμύνης κος Παναγιωτόπουλος καί ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τῆς Ν.Δ κος Βορίδης Μάκης. Καί οἱ δύο ἀγορηταί, διά τό καλόν μας καθώς λέγουν, καί διά  <οἰκονομικήν ἀξιοποίησιν> μισθώνουν διά 99 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ. Καί προσθέτουν ὁτι αὐτό δέν εἶναι οὖτε πούλημα οὖτε ξεπούλημα, ἀλλά  <οἰκονομική ἀξιοποίησις>. Κε Σαμαρά Ἀντώνιε, πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος μία ἐρώτησις, ἐγώ ὡς Ἕλλην ἤ κάθε Ἕλλην θά δύναται ἐλευθέρως καί ἀκολλήτως νά μεταβῆ εἰς αὐτήν τήν νῆσον πού ἐσεῖς θά μισθώσετε ἤ θά εἶναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ἡ πρόσβασις, ἀπό τούς ἐνοικιαστάς διά 99 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. Μίσθωσις ἦτο ἡ λέξις πού ἐχρησιμοποιήθει.
  Ἐσεῖς ὄχι μόνον διά  τῶν λεγομένων σας ἀλλά καί  διά  τῆς ψήφου σας ἔχετε  γίνει πραματευτές καί μάλιστα  πραματευτές τῆς κακιάς ὥρας, καί ὄχι μόνον ξεπουλᾶτε ἕνα  λιθάρι ἀπό τούς βράχους τῆς ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ,  ἀλλά ξεπουλᾶτε ὁλόκληρα νησιά.
  Κύριε Σαμαρά Η ΕΛΛΑΣ ἀνήκει εἰς τό παρελθόν, ἀνήκει εἰς τό παρόν, ἀνήκει εἰς τό μέλον. ἀνήκει εἰς τό αἶμα τῶν ἡρώων καί τῶν φιλοσόφων αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀνήκει εἰς τάς παροῦσας γενεάς καί τάς γενεάς τοῦ μέλοντος, δέν ἀνήκει εἰς τήν προσωρινήν κυβέρνησιν σας.  Νά σᾶς ὑπενθυμήσω ὁτι ἀξίωμα τῶν Ἑλλήνων εἶναι δέν παραχωροῦμεν οὖτε μιά σπιθαμή Ἑλληνικῆς Γῆς.
  ΝΟΗΣΙΣ  εἶναι μία σύνθετος ἐγκεφαλική δραστηριότης, ἀποκλειστική τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιτελεῖται δέ διά μέσου τῶν ἀνωτέρω πνευματικῶν ἐπεξεργασιῶν ὡς καί μέ τήν ἐπικουρίαν καί ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν ὡς τῆς μνήμης τῆς εὐφυῒας, τῆς προσοχῆς, τῆς συνειδήσεως, τῆς  συναισθηματικότητος, διά τήν δημιουργίαν μιᾶς ὀρθολογιστικῆς ἐννοίας.   Manuale di psichiatria
  Οἱ ψυχίατροι, εἰς τό  πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον  τους πού ἐγένετο εἰς τάς Ἀθήνας τήν 19/02/2012 λέγουν: «Ἀπό ψυχικήν ἄποψιν τό πολιτικόν προσωπικόν εἶναι σοβαρά ἀνεπαρκές καί δέν μπορεῖ νά ἡγηθῆ τῆς κοινωνίας. Ἔχει ναρκισσιστικήν συμπεριφορά, χρησιμοποιεῖ ξύλινη γλῶσσα καί ἀρνεῖται τήν πραγματικότητα κατασκευάζοντας τήν δικήν του».
  Αὐτά δέ τά ὁποία ἐλέχθησαν  εἰς τήν βουλήν διά νά δικαιολογηθῆ  τό ξεπούλημα, δέν εὐρίσκονται  ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς νοήσεως,  ἀλλά τῆς παράνοιας, καί αὐτοί  οἱ ὁποίοι κατασκευάζουν τήν  ἰδικήν τους πραγματικότητα εὐρίσκονται  παρά τήν νόησιν.
  Μήν ψηφίζετε τήν ἀπεμπώλησιν  τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων  ἐπί Ἑλληνικοῦ ἐδάφους, διότι  ἐάν τό πράξετε κατά τό σύνταγμα  διαπράττετε τό ἔγκλημα τῆς  ἐσχάτης προδοσίας.
Μετά τιμῆς
Ἀκολουθοῦν τά στοιχεία
            τοῦ ἀποστολέα

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages