ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΆΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

   

                           ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ- ΗΡΩΑΣ - ΠΡΟΔΟΤΗΣ
   Σκέψεις καί ἰδέαι γιά ἀποφάσεις ἀπευθυνόμεναι πρός ὅλους τούς Ἕλληνας τοῦ 99,5% πού ἔχουν τό ἴδιον D.N.A μέ τούς ἀρχαίους προγόνους μας, συμφώνως μέ τάς ἐπιστημονικάς ἀνακοινώσεις μεγάλων Πανεπιστημίων. Κατοικοῦμεν αὐτόν τόν Ἱερόν τόπον ἀπό 11.000 καί πλέον χρόνια καί ὁμιλοῦμεν τήν ἰδίαν γλῶσσαν. Εἴμαστε ἕνας λαός μέ τήν μεγαλυτέραν καθαρότητα καί αὐτήν ὀφείλομεν νά διατηρήσωμεν. Σκέψεις καί ἰδέαι πρός τούς Ἕλληνας πολῖτας ὅλων τῶν κομμάτων, ἀλλά ὄχι εἰς τάς ἡγεσίας ὅλων τῶν κομμάτων πού μερικαί ἀπό αὐτάς ἀνήκουν ὥς φαίνεται εἰς τό 0,5%. Ἔχουν ὅμως καταφέρει νά ἐγκλωβίσουν εἰς τά κόμματα τους καί καλούς Ἕλληνας.
   Ὁ δολοφόνος καί ὁ Ἥρωας ἔχουν ἕνα κοινόν σημεῖον μέ ἀντίθετον κατεύθυνσιν. Σκοτώνουν καί οἱ δύο. Μέ τήν διαφοράν ὅτι ὁ Ἥρωας σκοτώνει τόν ἐχθρόν διά νά ὑπερασπισθῆ τήν πατρῶα Γῆν, τά ἱερά καί τά ὄσια  τῶν προγόνων του, ἀλλά καί θυσιάζει τόν ἑαυτόν του διά νά ὑπερασπισθῆ τά ὡς ἄνω ἀγαθά. Ποτάμι ἄλλωστε εἶναι τό αἶμα τῶν Ἑλλήνων, διά νά μᾶς παραδώσουν οἱ γονεῖς μας καί οἱ πρόγονοι μας τήν Πατρῶα Γῆν Ἐλευθέραν.
  Ὁ Ἰσοκράτης εἰς τό πανηγυρικόν του γράφει: «Tαύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν αὐτόχθονες ὄντες »
  ἧσπερ=ἔκ τῆς ὁποίας -- ἔφυμεν=ἔκ τοῦ φύω-κάνω κάτι νά φυτρώση, γεννῶ
Μιά καί ὁ λόγος περί Πατρῖδος, ὁρισμός αὐτῆς: Πατρίς (ἐκ τοῦ Πατρός) εἶναι ἕνα σύνολον ἀνθρώπων, κατοικούντων εἰς μίαν ὁρισμένην Γεωγραφικήν περιοχήν, ἐχόντων τό ἴδιον παρελθόν καί ὁμιλούντων τήν ἰδίαν, συνδεομένων διά κοινῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, ἐχόντων τάς ἰδίας προσδοκίας διά τό μέλλον, εἶναι ὁ τόπος πού ἐνεταφιάσθησαν οἱ πρόγονοι των.
  Ὁ δολοφόνος εἶναι ἕνας κοινός ἐγκληματίας τῆς κοινωνίας πού σκοτώνει ἀθώους ἀνθρώπους ἄνευ λόγου.
  Ὁ προδότης εἶναι αὐτός πού προδίδει τήν Πατρίδαν του εἰς τούς ἐχθρούς, εἴτε ἐπ΄ἀμοιβή λαμβάνοντας ἀργύρια, ὅπως σήμερον μερικοί πού ἀποδέχονται τά ἀργύρια ἀπό τόν Σῶρο, εἴτε μή λαμβάνοντας. Ὁ προδότης συστρατεύται μέ τούς ἐχθρούς καί πολεμᾶ τήν πατρίδαν του καί τούς Ἕλληνας. Σήμερον ἐλάχιστοι (ἕλληνες) εἶναι ἄμισθοι μισθοφόροι τῶν λαθρομεταναστῶν. Συνεργάζονται μέ αὐτούς σκοτώνοντας Ἕλληνας. Ὁ Κος Θέμος Ἀναστασιάδης ἔγραφεν τήν Κυριακήν τῆς 12ης Αὐγούστου τοῦ 2012 εἰς τό <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ>: Πώς είναι δυνατόν οι ηγεσίες της Αριστεράς να μη συγκινούνται απ΄τη φρίκη πού έζησε η 15 χρονη Ελληνίδα στα χέρια του λαθρομετανάστη; Πώς κλείνουν τα μάτια στο οτι η εγκληματικότητα των ΞΕΝΩΝ γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο φονική; Γιατί σιώπησαν για τον πατέρα που σφαγιάστηκε πέρυσι απο Αφγανούς για μια βιντεοκάμερα ενώ πήγαινε στήν ετοιμόγεννη γυναίκα του; ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΙΠΑΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ; πού είναι οι πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά για τα οποία φλέγεται, όταν θίγονται συμπατριώτες μας; Ὁ Κος Θέμος Ἀναστασιάδης ἀναφέρεται γιά τό τραγικότατον γεγονός πού συναίβει εἰς τήν Πάρο εἰς τήν 15χρονη Μυρτώ, εἰς τό ὁποῖον ἕνας λαθρομετανάστης τήν βίασεν καί συνέθλιψεν τό κεφάλι τῆς μικρῆς Μυρτώ. Ἡ δέ ἐφημερίς εἰς τήν πρώτην σελίδα ἔχει τήν φωτογραφίαν τῆς μητέρας τῆς μικρῆς Μυρτώ καί τοῦ Κου Τσίπρα. Ἡ ἐφημερίς συμληρώνει <ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ>, ἀναφερομένη  εἰς τήν δήλωσιν τῆς μητέρας  , «Τι θα ἐλεγε ο Τσίπρας αν ήταν το δικό του παιδί;»
   Ὁ κος Θέμος Ἀναστασιάδης ἀναφέρει τήν λέξιν συμπατριῶτες δηλ σέ συνέλληνες. Μία ὅμως (κυρία) τοῦ ἀριστεροῦ συνοθηλεύματος ἔχει πεῖ «πῶς ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι ἕνας μπάσταρδος λαός» καθ ὅτι ἀπ΄ ἐδῶ ἔχουν περάσει Τούρκοι, Σλάβοι. Βέβαια ἡ (κυρία) κάμει ἕνα ἐγκληματικόν λάθος, ἐταιροπροσδιορίζει ἄλλους καί δέν αὐτοπροσδιορίζεται, μά αὐτό εἶναι ναζιστικό, νά πεῖ τό αὐτονόητον «εἶμαι μπάσταρδη» ὁπότε λέγοντας αὐτό συμφωνεῖ μέ τήν ἐπιστήμη, εἶναι εἰς τό 0,5%. Ἡ (κυρία) διαψεύδεται ἀπό τήν ἐπιστήμην, ἀλλά καί ἀπό τό Ἄγγλο δημοσιογράφο καί ἀνταποκριτή τῶν <Τάϊμς> τοῦ Λονδίνου Τζέϊμς Ἔμερσον τοῦ 1821ὁ ὁποῖος γράφει:
   Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί.
καρηκομόωντες =χρῶμα μαλιῶν καρύου, Ὁμηρική λέξις
  Εἶναι Χειμώνας τοῦ 480 π.Χ., μετά τήν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος, λίγο πρίν τήν μάχην τῶν Πλαταιῶν καί  ὁ  Μαρδόνιος, στρατηγός τῶν Περσῶν, ἐπιχειρεῖ  διά τοῦ χρυσοῦ νά ἐξαγοράσει τούς Ἕλληνες.  
Αἱ Ἀθῆναι ἔχουν μετατραπεῖ σέ  σωρό καμμένων  ἐρειπείων καί  ἡ Ἀττική γῆ ἔχει γίνει  στάχτη:  ὡς καί τά δένδρα κομμένα καί καμμένα ἀπό τίς ὀρδές τῶν βαρβάρων καί τόν τεράστιον ὄγκον τῶν μισθοφόρων τους ἀποτελούμενον ἀπό 45 φυλές.
Οἱ Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μήπως οἱ Ἀθηναῖοι ὑποκύψουν, στέλνουν πρεσβεία εἰς τήν Ἀθήνα. 
Ἰδού ἡ μνημειώδης ἀπάντηση τῶν Ἀθηναίων:  
Τό μέν δεῖσαι Λακεδαιμονίους.... οὔτε χρυσός γής ἐστι οὐδαμόθι τοσούτος  οὔτε χώρη κάλλεει καί ἀρετή μέγα ὑπερφέρουσα  τά ἠμεῖς δεξάμενοι  ἐθέλοιμεν ἄν μηδίσαντες  καταδουλῶσαι τήν Ἑλλάδα.....  αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν  ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον,  καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι  ἤθεα τέ ὁμότροπα,  τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἄν εὖ ἔχοι. ...ἔστ’ ἄν καί εἰς περιή Ἀθηναίων  μηδαμά ὁμολογήσοντας ἠμέας Ξέρξη…
  Ἡ ἡγεσία τῆς ἀριστερᾶς δέν εἶχεν καταδικασει τά 14 καψήματα τοῦ βιβλιοπωλείου τοῦ Ἄδωνη Γεωργιάδη διότι ἦτο φασίστας, μά οὖτε καί τήν πυρπόλυσιν καί τήν λεηλασίαν τῶν καταστημάτων τῶν Ἀθηνῶν ἀπό <ἕλληνες καί μετανάστες> μέ τά Δεκεβριανά καί τόν ἄδικον θάνατον εἰς τήν τράπεζαν τριῶν ἀνθρώπων καί μιᾶς ἐγκύου γυναίκας. Καί τό κυριότερον συμπαρίσταται πάντοτε εἰς τούς λαθρομετανάστες παρά τά τόσα ἐγκλήματα πού ἔχουν διαπράξει οἱ μετανάστες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων μέ ἀναρίθμητες δολοφονίες καί ἀναρίθμητους βιασμούς μικρῶν κοριτσιῶν καί γεροντισῶν, ὡς καί τάς ἐκατοντάδας χιλιάδας κλοπῶν τῶν οἰκιῶν μας. Ὅλα τά σπίτια τῆς Ἕλλάδος εἶναι κλεμένα, ἔχουν κλέψει χρήματα, τά προσωπικά μας ἀντικείμενα, τά κοσμήματα μας τά κειμήλια σέ χρυσό ἤ ἄλλο τί ἀπό τούς γονεῖς μας, τούς παπποῦδες μας, τούς προγόνους μας. Ἐπί πλέον ἐπιθυμοῦν νά μεταλάξουν τούς λαθρομετανάστες σέ Ἕλληνες, ἐρχόμενοι σέ ἔκ διαμέτρου ἀντίθετον θέσιν ἀπό αὐτήν τοῦ μεγάλου Ἰσοκράτη, που δηλώνει ὁτι ἐμεῖς πού κατοικοῦμεν αὐτόν τόν τόπον δέν εἴμεθα ἕνα συνοθήλευμα ἀπό μιγάδες, ἀλλα εἴμεθα ἕνα καθαρόν γένος τῶν Ἕλλήνων. Τώρα νά προσθέσωμεν εἰς τόν προβληματισμόν καί τά ἐρωτήματα τοῦ κου Ἀθανασιάδη ἄλλο ἕνα ἐρώτημα, μήπως ἡ μικροηγεσία τῆς ἀριστερᾶς ἔχει μῖσος διά τήν Ἕλλάδα καί τούς Ἕλληνας;  
  Δοθέντως ὅτι, ὁ εἶς ἔκ τῶν δύο διά τό συμβάν πού συναίβει τήν 18/09/2013 εἰς τό Κερατσίνη ἦτο ἀντιρατσιστής, συμμετεῖχεν δέ μέ λαθρομετανάστες σέ κοινές πορεῖες ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἄλλος δηλώνει ὅτι εἶναι προσκείμενος εἰς τήν Χρυσή Αὐγή, οἱ ὀποίοι αὐτοπροσδιορρίζονται ὥς Ἕλληνες ἐθνικιστές
 Ἐσύ ἐπιλέγεις ποῖος εἶναι  ἥρωας, ποῖος προδότης, ποῖος δολοφόνος
Ἕλληνα ἐσύ ἐπιλέγεις καί ἀποφασίζεις,
 ἐάν αὐτοί σέβονται καί τιμοῦν τήν Ἑλληνικήν ἱστορίαν, τούς ἥρωες μας, τόν Μέγα Ἀλέξανδρον, τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν
καί τάς Χριστιανικάς μας παραδόσεις, ἤ εἶναι τά παιδιά τοῦ ἀντίχριστου
ὅταν  σέ μίαν ἐπαίσχυντον καί ἀθλιοτάτην (θεατρικήν) παράστασιν ἀσχημονοῦσαν καί κακοποιοῦσαν τόν Χριστόν.Ὁ Πλάτων εἰς τήν «πολιτείαν» του γράφει:
Φαύλη  ἄρα  φαύλω  συγγιγνομένη   φαῦλα γεννᾶ  ἡ  μιμητική.
Δηλ ὅταν ὁ φαῦλος παντρευτεῖ τήν φαυλότητα, φαυλότητες θά γεννηθοῦν
Φαῦλοι δημοσιογράφοι συζευγμένοι μέ φαύλους πολιτικούς, φαυλότητες γεννοῦν.
Εἶναι οἱ μεγαλοδημοσιογράφοι καί κλεφτοπολιτικοί μέ τάς μεγαλοκαταθέσεις εἰς τάς τράπεζας, πού ὥς λυκόρνια σοῦ κατασπαράσουν τάς σάρκας καί ὥς βρυκόλακες σοῦ ἔχουν ρουφήξει τόν ὑδρώτα σου, καί τό αἶμα σου, καί ἡδονιζόμενοι παίζουν μέ τήν ἠληθιότητα σου διότι τούς ἀνέχεσαι, μέ 4.000 αὐτοκτονίες.
Ὅλοι οἱ φαῦλοι ἐπιτήθενται κατά τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει καί αὐτή.
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΆΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΥΠΆΤΑΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Reviewed by tethgas on 9/20/2013 05:59:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.