Η αυτάρκεια ως προϋπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας

Η είσοδος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδότησε την διάλυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας και την απόλυτη καταστροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η Χρυσή Αυγή ήταν ίσως η μοναδική φωνή με εθνικό προσανατολισμό που αντέδρασε σφόδρα στην είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τελικά απεδείχθη η

καταστροφή μας.

Η παραγωγή τροφίμων είχε υποστεί ανεπανόρθωτες ζημίες από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κρίνεται αναγκαίος ο διπλασιασμός της παραγωγής τροφίμων προκειμένου να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες που προκύπτουν ώστε να εξασφαλισθεί η επισιτιστική ασφάλεια αλλά παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του νερού). Πρέπει οι αγρότες όχι απλώς να παράγουν τρόφιμα, αλλά και να προστατεύουν το περιβάλλον, να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων. Εκτός αυτού όμως θα πρέπει να βελτιωθεί η γεωργική παραγωγικότητα προς όφελος των καταναλωτών αλλά και να διασφαλισθεί μια αξιοπρεπείς διαβίωση των γεωργών – κτηνοτρόφων.

Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα αφορά την ύπαιθρό μας και τους πολύτιμους φυσικούς της πόρους. Οι γεωργοί διατηρούν την ύπαιθρο ζωντανή και συντηρούν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Χωρίς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγρότες, τα χωριά και οι κωμοπόλεις πλήττονται σημαντικά. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας της γεωργίας είναι ότι γύρω από αυτή συνδέονται πολλές θέσεις απασχόλησης. Οι αγρότες χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια, καύσιμα, λιπάσματα και υγειονομική περίθαλψη για τα ζώα τους. Πολλοί εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Άλλοι απασχολούνται σε άλλα στάδια, όπως είναι η προετοιμασία, η μεταποίηση και η συσκευασία των τροφίμων, στην αποθήκευση, τη μεταφορά και το λιανικό εμπόριο των τροφίμων. Συνολικά, η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων αποτελούν ζωτικά στοιχεία της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Οι γεωργοί αποτελούν έναν πολύ σημαντικό οικονομικό παράγοντα των αγροτικών περιοχών. Οι θεμελιώδεις γεωργικές δεξιότητες δεν μαθαίνονται μόνο από τα βιβλία και της επαγγελματικές σχολές, αλλά μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θεωρούν πλέον τη γεωργία ως ένα ελκυστικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των γεωργών να μειώνεται. Για τον λόγο αυτό πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να ασχοληθούν με τη γεωργία, παρέχοντάς τους κεφάλαια για να αγοράσουν γη, μηχανήματα και εξοπλισμό αλλά και για την εκπαίδευση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων γεωργών στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής. Η ενθάρρυνση των νέων αγροτών και η διασφάλιση της συνέχειας από τη μια γενιά στην άλλη αποτελεί πραγματική πρόκληση. Σε ορισμένες περιοχές η γεωργία είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως, για παράδειγμα, στις λοφώδεις, ορεινές περιοχές ή και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ζωντανές αυτές οι ευάλωτες περιοχές.

Στον τομέα της γεωργίας διατίθεται το 40% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οφείλεται στο ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς όπου εφαρμόζεται κοινή πολιτική εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο ως ποσοστό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, από το 75% περίπου στο 40 %. Σαν χώρα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό και να διανέμουμε τις όποιες χρηματοδοτήσεις δικαιούμαστε σωστά και εκεί που πρέπει, στους τομείς και σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Πρώτος στόχος της Χρυσής Αυγής είναι η ελληνική αυτάρκεια σε όλα τα βασικά είδη διαβιώσεως που χρειάζεται ένα κράτος για να επιβιώσει, να παραμείνει ελεύθερο και να δημιουργήσει. Σε πρώτο στάδιο η Χρυσή Αυγή στοχεύει στην ενίσχυση και τον προγραμματισμό της γεωργικής και κτηνοτροφικής μας παραγωγής, ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις εσωτερικές μας ανάγκες σε κύρια είδη διατροφής. Η Ελλάς είναι μία πλούσια χώρα και παρ’ όλο που τις τρεις τελευταίες δεκαετίες καταστρέψαμε και διαλύσαμε στην κυριολεξία την εθνική μας παραγωγή, διαλύσαμε τον πρωτογενή τομέα, διαλύσαμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία μας. Η Ελλάς σήμερα μπορεί και πάλι να ξεκινήσει να παράγει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν. Η Ελλάς εάν λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κράτος και όχι ως θλιβερό προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων, μπορεί και πάλι να ξεκινήσει να παράγει, μπορεί να γίνει μία πλούσια και δυνατή χώρα. 

Της Ιουλίας Τσολιάκου, Υποψηφίας Ευρωβουλευτού της Χρυσής Αυγής


Η αυτάρκεια ως προϋπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας Η αυτάρκεια ως προϋπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας Reviewed by tethgas on 5/13/2014 07:31:00 μ.μ. Rating: 5
Από το Blogger.