Παιδιά καί παιδεία :Ὄχι μόνον δέν εἶσθε ἡ πρόοδος, ἀλλά τό πλέον μαῦρο σκοτάδι. - Ελληνογράφος

Post Top Ad

Responsive Ads Here
Παιδιά  καί  παιδεία :Ὄχι μόνον δέν εἶσθε ἡ πρόοδος, ἀλλά  τό πλέον μαῦρο σκοτάδι.

Παιδιά καί παιδεία :Ὄχι μόνον δέν εἶσθε ἡ πρόοδος, ἀλλά τό πλέον μαῦρο σκοτάδι.

Share This


 Ἡ Κα Δούρου Ρένα βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ὑποψηφία περιφεριάρχης Ἀττικῆς, εἰς τάς προεκλογικάς της ἀφίσας καί γιγαντοαφίσας ἔχει μίαν ὡραίαν πρότασιν ψηφῖστε <ΣΥΡΙΖΑ> γιά τά παιδιά μας. Καί οὐδείς ἀμφιβάλλει περί τῆς ὀρθότητος διά τήν ἀγάπην, τήν  φροντίδα καί τήν στοργήν πού ὀφείλουν οἱ γονεῖς νά ἀποπνέουν πρός τά  παιδιά τους . Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν ὅτι τά παιδιά εἶναι ἡ ὀμορφιά τοῦ σύμπαντος καί  τό νεογέννητον εἶναι τό κόσμημα τοῦ σύμπαντος.  Ὕψιστον καθῆκον ἡ διαπαιδαγώγησις, ἡ μόρφωσις καί ἡ διάπλασις τοῦ χαρακτῆρος τῶν παιδιῶν. Ἡ Κα Δούρου εἶναι βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι καί ὁ Κος Κουράκης Τάσος ὁ ὁποῖος ἔχει καί μίαν ἄλλην ἰδιότητα, εἶναι καί <ποιητής>. Τά ποιήματα του
κυκλοφοροῦν εἰς τό διαδύκτιον.   
Ὁ κος Κουράκης βουλευτήςτοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἀντιπρόεδρος τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, εἰς τόν ὁποῖον ὁ Κος Τσίπρας τοῦ ἔχει ἀναθέσει τόν τομέα εὐθύνης, <παιδείας καί πολιτισμοῦ>,  σέ ἕνα ἀπό τά ποιήματα του γράφει:
<Ενώναμε τα αιδοία μας καταργώντας την εσοχή της και την εξοχή μου κατακτώντας την παλινόρθωση του ανδρόγυνου όπου ο άνδρας αποκτά αιδοίο χωρίς εξοχή και η γυναίκα εσοχή με πλήρωση>. Σκέπτεσθε τήν οἰκογένειαν νά κάθεται εἰς τό μεσιμβρινόν γεῦμα ἤ εἰς τόν βραδυνόν δεῖπνον, καί νά κάμουν ἀνατομίαν,  τά παιδιά μέ τούς γονεῖς, ἐπί τῶν γραφομένων τοῦ Κου Κουράκη. Κα Δούρου αὐτή εἶναι ἡ μόρφωσις καί  διάπλασις χαρακτῆρος πού θά προσφέρετε εἰς τά Ἑλληνόπουλα ὅταν γίνετε κυβέρνησις. Μήπως ἀπό τά σχολεία καταργήσετε τόν Παλαμά τόν Παπαδιαμάντη, τόν Σολωμό, μήπως καταργήσετε τόν Ἑθνικό ὕμνο γιατί εἶναι ρατσιστικός, καί τόν ἀντικαταστήσετε μέ τό <ποίημα> τοῦ Κου Κουράκη: (Αυτή) - Τι είναι ο κόλπος μου; (Αυτός) - Είναι μια σύριγγα χωρίς το έμβολο που καλεί το φαλλό να τρυπηθούν μαζί από την πρέζα του έρωτα
(Αυτή) - Σύριγγα, ή σήραγγα;  (Αυτός)- Σήραγγα που ανακαλεί κεκοιμημένους κωδωνοκρούστες.....
 Ἕνας ἄλλος ὑποψήφιος  Εὐρωβουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί καθηγητής εἰς τό Πάντειον Πανεπιστήμιον, εἶχεν βάλλει θέμα εἰς τούς φοιτητάς, ὁ <Ιησούς που έκανε σεξ με τραγουδίστρια>.
  Ὁ Κος Τσίπρας Ἀλέξης δηλώνει ἄθεος. Κατ΄ἀντιπαράθεσιν ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ἀϊνστάιν πιστεύουν σέ ΕΝΑΝ Θεόν. Ὁ πνευματικός ὀγκόλιθος Πλάτων εἰς τό βιβλίον του <ΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑΣ> τό ὁποῖον καί συνιστοῦμεν διά μελέτην, ἀπό τότε μιλᾶ γιά χωρόχρονον, ὅτι δηλ. λέγει ἡ σημερινή ἐπιστήμη, γράφει: χρόνος δ' οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν, ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἄν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίγνηται, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως,... ἐξ οὖν λόγου καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης πρὸς χρόνου γένεσιν....
 Ὁ Κος Τσίπρας ὥς ἄθεος δέν ἔχει κάμει θρησκευτικόν γάμον, μά δέν ἔχει κάμει οὖτε καί πολιτικόν!  συμβολαιογραφικήν πρᾶξιν ἔχει κάμει, μά τά παιδιά του τί τά θεωρεῖ  ὅτι εἶναι ἀγροτεμάχια, ὅτι εἶναι γκαζοτενεκέδες ἤ ἄλλο τί; καί ἔχει κάμει τήν συμβολαιογραφικήν πρᾶξιν,  τά ἔχει δέ καί ἀβάπτιστα.
  Κύριε Τσίπρα διατυμπανίζετε ὅτι εἶσθε ἡ ἀριστερά τῆς προόδου.  Αὐτά εἶναι τά προοδευτικά πού θά εἰσαγάγετε, ἐάν γίνετε κυβέρνησις. Ὄχι μόνον δέν εἶσθε ἡ πρόοδος, ἀλλά  τό πλέον μαῦρο σκοτάδι.
  Ἀντιθέτως ἡ <χρυσή αὐγή> πιστεύει ὅτι ὁ θεμέλιος λῖθος  διαπαιδαγωγήσεως καί μορφώσεως τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ ἙλληνοΧριστιανικές μας παραδόσεις,  ἡ ἱστορία μας,  ὁ πολιτισμός μας. Πιστεύομεν εἰς τό τρίπτυχον Πατρίδα-Θρησκεία-οἰκογένεια.
                                                          ΜΕ  ΤΗΝ
                                                      ΧΡΥΣΗ  ΑΥΓΗ
                                                 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ                                               
                                                          ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΛΗΝΕΣ                                                       
                                                          ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΙΣΤΗΝ  ΜΑΣ
                                                          ΓΙΑ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΜΑΣ                                              
                                                          ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ  ΜΑΣ      

                                          

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages